Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem internetových stránek www.ceskatvorba.cz.

 

Provozovatel

Oldřich Pokorný
Borovnice 60
592 42

– zajistí prostor pro prezentaci osoby a díla jednotlivých uživatelů

– podle svých možností zajistí propagaci webu, jeho zvelebování a výhodnou pozici ve vyhledávačích.

– provozovatel neodpovídá za kvalitu prodávaných prací ani případné porušení autorských práv.

 

Uživatel

– uživatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba, zabývající se rukodělnou činností v kterémkoli výtvarném oboru.

– uživatel plně zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v registraci, za kvalitu prodávaných prací a za případné porušení autorských práv

– uživatel se zavazuje, že bude vystavovat jen originální, případně malosériové výrobky či práce z vlastní tvorby

 

Registrace a zkušební doba

– registrace na www.ceskatvorba.cz je zcela zdarma.

– zaregistrovat se mohou všechny fyzické i právnické osoby zabývající se rukodělnou originální výtvarnou činností.

– po registraci má uživatel právo na zkušební dobu v trvání 3 měsíce, po kterou může zdarma využívat všech výhod prémiového účtu

– po této zkušební době se může svobodně rozhodnout, zda pokračovat v prezentaci formou prémiového nebo běžného účtu

 

Běžný účet

– prezentace formou běžného účtu je od 1.8.2015 podmíněna zaplacením paušálního poplatku ve výši 10kč/měsíc.

– maximální délka předplatného není omezena, minimální předplatné je však na dobu 6 měsíců.

– uživatel vystavující touto formou může zveřejnit svůj osobní profil, kontaktní údaje, adresu www a další dle vlastního uvážení.

– může vystavovat max. 50 fotografií svých prací.

– nesmí jakýmkoli způsobem označovat svá díla jako prodejná.

 

Prémiový účet

– mimo práv uvedených v popisu běžného účtu může zaregistrovaný své práce označovat jako „prodejné“ a prodávat je prostřednictvím tohoto webu

– není omezen maximálním počtem prací

– je přednostně informován formou e-mailu o nabídkách a požadavcích inzerentů

– může vystavovat ve více oborech

– může zdarma pořádat soutěže a tím zvýšit návštěvnost svých www

– jeho profil bývá zveřejňován v rubrice „Představujeme…“

– prémiový účet se platí formou předplatného paušálního poplatku ve výši 80 Kč/měsíc, v oboru Kreativní tvorba    10kč/měsíc.

– maximální délka předplatného není omezena, minimální předplatné je však na dobu 6 měsíců.

– žádné další poplatky, jako např. provize z prodeje a pod. se neplatí

– pokud uživatel ukončí prezentaci během předplaceného období, zbytek předplatného se nevrací

 

Závěrečná ustanovení

– provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto podmínek. O případné změně je povinen informovat uživatele e-mailem minimálně 3 měsíce předem 

– provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla vadným nebo omezeným provozem ať již webu www.ceskatvorba.cz nebo jeho hostitele.

– provozovatel může ukončit prezentaci uživateli, který by svou činností porušoval zákony ČR nebo tyto podmínky.

– uživatel svou registrací vyjadřuje souhlas s použitím fotografií svých prací k případné propagaci webu Česká tvorba

Registrací na tomto webu vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami

 

 

  

     

E-mail:
Heslo:

Jste také keramik? Zaregistrujte se a vložte svá díla!

Kalendář akcí

Žádné aktuální akce.

Všechny události

Představujeme autory

Autorka Kamila Břenková

Její vystavená díla

Všechna její díla (276)

© 2012 – 2024 Oldřich Pokorný | Naprogramoval Marek Klusák | Kontakt | Nahoru